AL-ASALAH AL-DAHBİAH UN DEĞİRMENLERİ VE ÇELTİK FABRİKALARI ŞİRKETİ’NİN VATANDAŞA GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADAKİ ROLÜ

Gıda güvenliği, tüm bireylerin her zaman, etkili ve sağlıklı bir yaşam sağlamak için beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve tercih ettikleri gıdayı sağlamak için fiziksel ve ekonomik olarak yeterli gıdaya, yani güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmesidir

1996 Dünya Gıda Zirvesi’nin Nihai Raporunda gıda güvenliği kavramının tanımı olarak bu ifade edilmiştir.

Bu derin konsepte inanan Al-Asalah Al-Dahbiah Şirketi, Libya vatandaşının ihtiyaçlarını karşılama ve gıda güvenliğini sağlama konusundaki isteklerini gerçekleştirme umuduyla 2016 yılında büyük endüstriyel yolculuğuna başlamıştır.” Umut verici ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya doğru “, vatandaş için gıda güvenliğinin dört ana direğinin, yani mevcudiyet, gıdaya erişim, kullanım ve istikrarın sağlandığı bu yolculukta şirketin sloganıydı ve hala öyledir.

Libya devletimiz, farklı dönemlerde birçok çile ve zorluk yaşamış, ülke için ister siyasi ister ekonomik olsun büyük bir istikrarsızlığa neden olmuştur. Bu husus, şüphesiz basit vatandaş üzerinde, kendisi ile ailesi için temel malzeme ve emtia sağlama kabiliyetini olumsuz ve önemli ölçüde etkilemiştir bu emtiaların en önemlileri arasında, bildiğimiz gibi, buğday, arpa ve pirinçten elde edilen ürünler bulunmaktadır.

Bu nedenle, başlangıçta en iyi buğday, arpa ve pirinç türlerini ithal ettiğimiz ve bunları binlerce ton tahılı aylarca depolamaya yetecek büyüklükte silolarda koruduğumuz ve depoladığımız Al-Asalah Al-Dahbiah şirketin’deki rolümüz budur. Böylece tahılı zamanında kullanma ve fabrikalarımız içindeki çeşitli üretim aşamalarına girerek üretim ve imalata başlama fırsatımız ve geniş bir zaman alanımız olmuştur. Neticede Libya yerel pazarındaki un ve pirinç talebinin yaklaşık %30’unu ve şirketin kuruluş modernitesini ve kuruluş tarihini de hesaba katarsak kısa bir süre içinde sağlayabildik.

Al-Asalah Al-DahbiahŞirketi ayrıca Libya’da aynı alanda çalışan büyük özel şirketler ve büyük üreticilerle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar kurarak onlara buğday ve arpa hammadede ihtiyaçlarının hacminin %40’ından fazlasını sağlamayı başarmıştır.

Şirket, “Libya vatandaşına gıda güvenliği sağlama” sloganına doğru yolculuğunu tamamlamak amacıyla geniş bir ekonomik temel oluşturmak ve kurmak amacıyla, yakın gelecekte devlet kurumları ve diğer uluslararası, bölgesel ve küresel taraflarla sanayi, tarım ve ticaret alanında güçlü ve sürdürülebilir anlaşmalar ve ortaklıklar imzalamak üzere çaba göstermektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.